Tip: Roteren met het VERPLAATS gereedschap

Om een object te roteren gebruik je normaal gezien het ROTEER gereedschap (ROTATE tool). Wist je echter dat je ook met het VERPLAATS gereedschap (MOVE tool) objecten kan roteren? Op de SketchUp Help site (meer bepaald op de MOVE Tool pagina) kan je volgende korte verwijzing terugvinden:

This tool can also be used to rotate components and groups.

Meer informatie kan je er helaas niet vinden. Daarom deze korte tutorial: Let op: dit werkt enkel bij groepen en componenten!

verplaats1

  1. Wanneer het VERPLAATS gereedschap actief is, en je houdt de muisaanwijzer boven een groep of component, zal je merken dat er vier rode kruisjes op deze groep of component verschijnen.
  2. Zodra je op één van deze kruisjes klikt, verschijnt er een gradenboog, en kan je je groep of component beginnen roteren. Je kan de hoekverdraaiing met de muis aanduiden of precies ingeven (door een bepaalde hoek in te typen). Merk ook op dat de gradenboog verdelingen bevat om de 15 graden. SketchUp zal -om je nauwkeurig te helpen werken- “snappen” naar deze vooringestelde hoeken (0, 15, 30, 45, … graden).

verplaats2

verplaats3

Ten slotte: de rode kruisjes kunnen op elk vlak van een component of groep verschijnen, en dus niet enkel op het bovenvlak, zoals in dit voorbeeld…

verplaats4