Tip: lijnen een kleur geven

Wanneer SketchUp niet lijkt te werken (PUSH/PULL doet het niet, je kan geen openingen maken in een gevel, …) ligt dit meestal niet aan SketchUp, maar aan jezelf. Vaak zijn lijnen niet wat ze lijken (of wat je ermee wilde bereiken) : ze liggen niet op het grondvlak, ze zijn niet evenwijdig met een as, … Jammer genoeg merk je dit meestal te laat op: op het moment dat je je model roteert, wanneer je problemen ondervindt, …

trap-color-by-axis

(de trap in bovenstaand voorbeeld komt uit dit 3D Warehouse model)

Daarom deze tip: je kan in SketchUp een optie instellen die ervoor zorgt dat lijnen die evenwijdig zijn aan één van de gekleurde assen (X-Y-Z, Rood-Groen-Blauw), gekleurd worden volgens de kleur van deze as. Een lijn die evenwijdig is aan de groene as, zal zelf dus ook groen worden als je deze optie instelt. Dit is handig omdat je dan in één oogopslag kan zien aan welke as een bepaalde lijn evenwijdig is. Als een lijn niet evenwijdig is aan één van de assen, blijft ze gewoon zwart. Deze optie wordt “Color - By Axis” genoemd, en je stelt ze als volgt in:

color-by-axis1

Open het “Styles” deelvenster via het menu: Window > Styles

  1. Kies via het drop-down menu de style “In Model”
  2. Ga naar het “Edit” tabblad
  3. Standaard kom je dan bij de “Edge” instellingen terecht (indien dit niet het geval is, moet je op het Edge icoon klikken. Het ziet eruit als een wireframe blokje.)
  4. Verander “Color” in “By axis

(Je kan dit alles -in het Engels- nalezen op Google’s “SketchUp Help” site)

Merk op dat er nog 2 andere opties beschikbaar zijn: “All Same” en “By Material”.

  • All Same” zorgt ervoor dat alle lijnen in je model dezelfde kleur krijgen. Deze kleur kan je instellen door de kleur van het vakje naast het drop-down menu aan te passen.
  • By Material” zorgt ervoor dat je lijnen van een kleur kan voorzien met het PAINT BUCKET gereedschap, net zoals je dat bij vlakken gewoon bent.