SketchUp Camera's

SketchUp kent 3 soorten camera’s. Je kan instellen welke soort je wil gebruiken via het Camera menu:

  • Camera > Parallel Projection
  • Camera > Perspective
  • Camera > Two-Point Perspective

Perspective (Perspectief)

Perspective is de standaard instelling. Dat is logisch, want het is de manier waarop we de dingen waarnemen in het echte leven. Objecten die zich verder van ons bevinden lijken kleiner te zijn, waardoor een evenwijdige weg smaller lijkt te worden naarmate hij verder van ons verwijderd is. Wanneer je modelleert kan je dit dus best in Perspective modus doen… Wanneer je een model wil opslaan als afbeelding (File > Export> 2D Graphic), kunnen de overige 2 camera soorten wél heel interessant zijn:

Two-Point Perspective (Tweepuntsperspectief)

Gebouwen komen vaak beter tot hun recht in tweepuntsperspectief. Dit omdat er bij dit perspectief geen vervorming in de hoogte optreedt: alle verticale lijnen blijven evenwijdig; ze lijken niet naar elkaar toe te lopen. Tweepuntsperspectief is geliefd bij architectuurfotografen. Onderstaand voorbeeld toont aan dat het gebruik van tweepuntsperspectief ook in SketchUp knappe resultaten kan opleveren:

Perspectief (Perspectief)

Tweepuntsperpectief (Tweepuntsperpectief)

Parallel Projection (Parallelle Projectie)

Sinds jaar en dag worden er in de ontwerpwereld een aantal standaardzichten gebruikt om ontwerptekeningen aan te maken: bovenaanzichten, vooraanzichten, zijaanzichten, isometrieën, … In SketchUp kan je deze standaardzichten oproepen via het menu: Camera > Standard Views > … Deze standaardzichten behoeven meestal geen perspectief; integendeel: het gebruik van perspectief voegt vaak onnodige complexiteit toe. Daarom kan je de camera instellen op Parallell Projection, zodat je een duidelijke (technische) tekening zonder perspectief bekomt.

Zijaanzicht - Met Perspectief (Zijaanzicht - Met Perspectief)

Zijaanzicht - Zonder Perspectief - Parallelle Projectie (Zijaanzicht - Zonder Perspectief - Parallelle Projectie)

Het voorbeeldmodel dat ik in dit artikel gebruik kan je terugvinden op Google 3D modellen. Het is een model van Le Corbusier’s ontwerp voor de Weissenhofsiedlung in Stuttgart (1927). Meer info over SketchUp’s camera modes kan je op de officiële site vinden.