Het volume van een object weergeven in SketchUp 8

In oudere SketchUp versies was het berekenen van volumes een vrij omslachtige taak. Je moest SketchUp hiervoor uitbreiden met een script. Met de release van SketchUp 8 kwam hier verandering in. In deze versie kan je gewoon rechtsklikken op een object, en het Entity Info venster openen. In dit venster wordt het volume als één van de eigenschappen weergegeven.

00-volume

Dit lijkt niet meteen voer voor een nieuw artikel. Toch kan het handig zijn alle aandachtspunten even te overlopen:

 • Het Entity Info venster geeft enkel het volume van solids (vaste vormen) weer.
 • Een solid (vaste vorm) is:
  • Een component of groep met een beperkt gesloten volume. Een solid (vaste vorm) mag geen openingen bevatten > (ontbrekende vlakken of vlakken die niet doorlopen tot een lijn).
 • Concreet moet je, om een solid ( vaste vorm) aan te maken, volgende stappen doorlopen:

  • Een gesloten volume tekenen (bijvoorbeeld een vlak, dat je met behulp van Push/Pull in een volume omzet).
  • Dit volume selecteren en er een groep of component van maken (rechtsklikken en Make Component of Make Group kiezen)
  • Belangrijk: de groep of component mag geen:
   • openingen bevatten (vermijd ontbrekende vlakken)

   01-opening

   • verdwaalde of overtollige lijnen bevatten (zogenaamde “stray lines”)

   02-overtollig

   • overtollige verborgen geometrie bevatten (vink in het View menu de optie **Hidden Geometry** aan, om eventuele verborgen geometrie zichtbaar te maken)

   03-verborgen

   • overlappende elementen bevatten

   04-overlappend

Samengevat kan je het volume van een object sinds SketchUp 8 gewoon aflezen in het Entity Info venster. Wanneer dit niet lukt, selecteerde je waarschijnlijk geen solid (vaste vorm), en kan je bovenstaande aandachtspunten best even overlopen.