Het Section Plane gereedschap - deel 2: opties

Zoals aangekondigd in een vorige artikel, ga ik deze week verder in op het “Section Plane” gereedschap. Nadat je een snedevlak in je model plaatste, kan je namelijk nog heel wat opties instellen. Dit doe je door rechts te klikken op een snedevlak, waardoor er een contextmenu verschijnt:

Section-context

Merk op dat dit contextmenu uit 3 delen bestaat:

  • Het bovenste deel bevat 3 opties die we ook terugvinden wanneer we op andere elementen dan snedevlakken rechtsklikken. Deze opties zijn dus niet snede-specifiek. Het zijn standaard opties: meer informatie over een geselecteerd element weergeven, een geselecteerd element verwijderen, …
  • Het middelste deel bevat 4 opties die enkel verschijnen wanneer we rechtsklikken op een snedevlak. Hier zullen we dan ook verder op ingaan in deze tutorial.
  • (Het onderste deel verschijnt enkel bij mij, omdat ik een snede-gerelateerd script installeerde. Deze optie wordt bij jullie nog niet weergegeven.)

Hide

Section-hide

Om te beginnen een woordje uitleg over de “hide” optie. Als je hierop klikt, wordt het snedevlak verborgen. Dit heeft echter geen invloed op de snede zelf. Deze blijft gewoon zichtbaar. Het voordeel van deze optie is dus dat het snedevlak en de 4 bijhorende pijlen verdwijnen, waardoor de snede zelf beter tot z’n recht komt. (Dit is één van de opties die ik gebruikte om het eindbeeld in het vorige artikel te creëren.) Tip: wanneer je meerdere snedevlakken in je model plaatste, kan je ze allemaal tegelijk zichtbaar of onzichtbaar maken via het menu: View>Section Planes

Reverse

Section-reverse

De “Reverse” optie draait de richting van de snede om: het deel dat zichtbaar was wordt onzichtbaar, en omgekeerd.

Active Cut

Section-inactive

De “Active Cut” optie activeert of deactiveert de snede. Het snedevlak blijft dus bestaan, maar het is tijdelijk niet actief; het “snijdt” tijdelijk niet door je model. Je kan sneller tussen deze 2 toestanden (actief-niet actief) schakelen door te dubbelklikken op een snedevlak. Merk op dat er slechts één snedevlak in je model actief kan zijn. Als je dus meerder snedevlakken in je model plaatste, zullen ze allemaal gedeactiveerd worden op het moment dat je een ander snedevlak actief maakt. Tip: ook hier kan je via het menu werken als je dat liever doet: View>Section Cuts

Align view

Section-align

De “align view” optie verandert de manier waarop je naar je model kijkt: ze past het camerastandpunt aan, zodat je recht op de snede kijkt. (Ook dit is één van de opties die ik gebruikte om het eindbeeld in het vorige artikel te creëren.)

Create Group from Slice

Is een optie die ik zelf nog nooit gebruikte. Ze maakt een groep aan van alle snijlijnen. Wat het nut hiervan is, is me niet direct duidelijk… Misschien iets voor in de reacties?

Conclusie

Ik bekeek in dit artikel alle instellingen die met snedevlakken te maken hebben. In een volgend artikel (het laatste artikel in deze reeks) bespreek ik het Section-Cut Face script. Dit script maakt het mogelijk doorgesneden volumes in te kleuren (zie eindbeeld vorig artikel). Dit artikel is het tweede deel in een 3-delige reeks over sneden:

  1. Sneden en plannen met het “Section Plane” gereedschap
  2. Het “Section Plane” gereedschap – deel 2: opties
  3. Sneden: het “Section-Cut Face” script